TSD Spectroscopy and Electric Polarimetry Radiation and Chemical (Ozonidox, Peroxide and Thermoxyline) Stitched Cable Polyethylene

G. K. Novikov, V. V. Fedchishin, A. I. Smirnov

Abstract


It is shown that electret polarimetry and the results of measuring the current spectra of thermally stimulated depolarization of TSD can be used to determine the quality and homogeneity of chemical (ozonide, peroxide, silanol, thermooxidative) and radiation cross-linking of high-HDPE cable polyethylene and low LDPE density. Radiation technology for the formation of a thick gradient of electrical conductivity in HDPE and LDPE of an electric-discharge gas of an EGR irradiated with soft X-rays is the most accurate method for measuring the mobility of electrons and holes ??, ? in radiation and chemically cross-linked cable HDPE and LDPE.

Full Text:

PDF

References


Novikov G.K., Potapov V.V., Suslov K.V., Fedchishin V.V. Elektroizolyatsionnaya, kabel'naya i kondensatornaya tekhnika: monografiya [Electrical insulating, cable and capacitor technology: monograph], Irkutsk, Publishing House of Irkutsk State Technical University, 2013, 136 p. (In Russ.)

Novikov G.K. The ionizing radiation of gas discharge and electret effect in polyolefin dielectrics [Ioniziruyushchie izlucheniya gazovogo razryada i elektretnyy effekt v poliolefinovykh dielektrikakh], Izvestiya VUZov. Fizika [Russian Physics Journal], 2011, no.4, pp. 403-409. (In Russ.)

Novikov G.K., Fedchishin V.V. Current model and fulfillment of Ohm's law with polarization of capture centers in polymer cable electrets [Tokovaya model' i vypolnenie zakona Oma pri polyarizatsii tsentrov zakhvata v polimernykh kabel'nykh elektretakh], Elektrotekhnika [Electrical Engineering], 2011, no.10, pp. 62-66. (In Russ.)

Novikov G.K., Potapov V.V., Suslov K.V., Fedchishin V.V. Elektrotekhnologicheskoe i konstruktsionnoe mate-rialovedenie [Electrotechnological and constructional material science], Irkutsk, Publishing House of Irkutsk State Technical University, 2014, 366 p. (In Russ.)

Novikov G.K., Fedchishin V.V. Recombination and mobility of charge carriers in polymer and mica electrets [Rekombinatsiya i podvizhnost' nositeley zaryada v polimernykh i slyudyanykh elektretakh], Izvestiya VUZov, Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya [Izvestiya VUZov, Chemistry and Chemical Technology], 2015, no.2, pp. 18-21. (In Russ.)

Novikov G.K., Smirnov A.I., Zhdanov A.S. Sposob kontrolya sshivki polietilenovoy kabel'noy izolyatsii [The method of crosslinking polyethylene control cable insulation], Patent RU 2247974, 2005. (In Russ.)

Novikov G.K., Metsik M.S. Sposob opredeleniya dozy ioniziruyushchego izlucheniya [A method of determining the dose of ionizing radiation], AS the USSR 818358, 1979. (In Russ.)

Novikov G.K., Metsik M.S. Sposob opredeleniya vozrasta gornykh porod [A method for determining the age of rocks], Patent RU 2084005, 1997. (In Russ.)

Novikov G.K., Metsik M.S. Elektretnyy dozimetr ioniziruyushchego izlucheniya [Electret dosimeter of ionizing radiation], Patent RU 2008693, 1994. (In Russ.)

Novikov G.K., Metsik M.S. Electret effect and electrical relaxation in mica crystals [Elektretnyy effekt i elektricheskaya relaksatsiya v kristallakh slyudy], Izvestiya VUZov. Fizika [Russian Physics Journal], 1991, no.10, pp. 99-101. (In Russ.)

Novikov G.K., Potapov V.V., Smirnov A.I., Suslov K.V., Fedchishin V.V. Rentgenovskaya trubka elektricheskogo gazovogo bar'yernogo razryada dlya kontrolya metallicheskikh i gazovykh vklyucheniy v polimernoy kabel'noy izolyatsii [X-ray tube of an electric gas barrier discharge for monitoring metallic and gas inclusions in polymer cable insulation], Patent RU 2557013, 2015. (In Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJEE/20170103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 G. K. Novikov, V. V. Fedchishin, A. I. Smirnov

© Russian Internet Journal of Electrical Engineering. ISSN 2313-8742

E-mail: electrical.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://electrical-engineering.ru