Vol 2, No 2 (2015)

Table of Contents

Articles

L.N. Rassudov, A.P. Balkovoy, G.A. Slivinskaya, V.K. Kapitonets, T.N. Morozova, G.I. Inozemtsev
PDF
3-6
A.V. Aristov, V.O. Nagornyy
PDF
7-11
V.N. Meshcheryakov, V.M. Tolcheev
PDF
12-21
V.N. Medvedev
PDF
22-29
V.N. Voyekov, V.N. Meshcheryakov
PDF
30-34
V.N. Meshcheryakov, D.V. Baykov
PDF
35-39
T.R. Khramshin, I.R. Abdulveleev, G.P. Kornilov
PDF
40-46

Brief scientific reports

V.F. Goryachev, A.S. Gudim, E.N. Zemlyanskaya
PDF
47-49
A.Т. Hovhannisyan, A.Kh. Grigoryan, Sh.D. Khachatryan, N.V. Apetyan
PDF
50-52
Yu.V. Zaytsev, D.A. Rybakov, G.A. Kushin
PDF
53-55
A.V. Litovec, A.V. Serikov, V.I. Susdorf
PDF
56-58