Vol 3, No 2 (2016)

Table of Contents

Articles

A.M. Abdurahmanov
PDF
3-23
A.S. Steklov, A.V. Serebryakov, V.G. Titov
PDF
24-27
I.S. Vakhonin, I.F. Safronova, J.V. Triaskin
PDF
28-31
V.R. Gasiyarov, E.A. Maklakova, A.G. Shubin
PDF
32-39
N.G. Dzhumamukhambetov, V.A. Yashkov, M.S. Yershov
PDF
40-42
O.V. Kryukov
PDF
43-49
O.V. Kryukov
PDF
50-60
G.K. Novikov, V.V. Fedchishin, D.A. Eshenko, L.E. Kukshtel
PDF
61-65

Brief scientific reports

N.G. Dzhumamukhambetov, V.A. Yashkov, D.N. Gilmanov
PDF
66-68