Engineering Development to Impruve the Life of the Pump

M.M. Abacharaev, I.M. Abacharaev

Abstract


The article presents the results of design research authors for converting sliding vane pumps marine high-speed diesel engines to improve their efficiency and reduce energy losses in operation. For this proposed new design of the friction stator plate to convert sliding friction into rolling friction, due to the installation in the groove of the plate roller, rotating between the stator and plate. The results of laboratory and field tests showed that the reduction of the power consumption of the pump reduces fuel consumption by half, compared with regular pump design.

Full Text:

PDF

References


Bochkarev V.N., Yakhyayev N.Ya. Tekhnolog-icheskaya nasledstvennost v upravlenii kachestvom sudovykh mashin i mekhanizmov [Technological heredity in quality management of marine machinery], Makhachkala, Dagkni-goizdat, 1990, 207 p.

Yusufov A.R., Abacharayev I.M., Abacharayev M.M., Shikhsaidov B.I. New developments to improve the perfor-mance of pumps ship speed diesel engines [Novyye razrabotki po povysheniyu ekspluatatsionnykh kharakteristik nasosov sudovykh bystrokhodnykh dizeley], Sbornik trudov SpbGTU [Proceedings SPbGTU], St. Petersburg, 2010, pp. 176-179.

Abacharayev M.M., Khappalayev A.Yu. Zashchitnyye pokrytiya v promyshlennosti [Protective coatings industry], Makhachkala, Dagknigoizdat, 1986, 104 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20140411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 M.M. Abacharaev, I.M. Abacharaev

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru