Vol 3, No 4 (2016)

Table of Contents

Articles

I.A. Yakimov, A.A. Nikolaev, R.O. Barabash, V.V. Anohin
PDF
3-10
I.V. Davidenko, M.C. Kazakov, Y.G. Khaibullin, A.E. Utepov
PDF
11-14
A.S. Tuzhilkin
PDF
15-18
G.K. Novikov, V.V. Fedchishin, V.V. Novikov
PDF
19-21
Yu.B. Sokolovsky, V.M. Rotkin, A.Yu. Sokolovsky
PDF
22-29
O.S. Malakhov
PDF
30-33