The Methodical Complex for a Securing of a Technological Equipment Parametric Reliability

O.V. Anikeeva

Abstract


A product quality and competitiveness of an engineering industry improvement is defines a need of an increase the accuracy and reliability of a making this product technological equipment. A special role is given to the best possible cost reduction. In work the securing of a metal-cutting machine tools parametric reliability methodical complex is presented. The complex application is allow to diagnosing the actual technical condition of machines that will reduce the arising costs of production on these machines not corresponding to requirements of normative documents production. Furthermore, the technique of a cutting systems parametric reliability forecasting is included in the proposed methodical complex. It is allow managing the quality of their process of repair. Probability of faultless work lathe models are constructed with application of the proposed methodology when processing on f lathe cylindrical and face surfaces. In work circuit-parametric reliability lathes models are presented and experimental approbation of the developed complex results are marked.


Full Text:

PDF

References


Ivakhnenko A.G., Puzanov V.E. Basic provisions of a product quality dynamics [Osnovnyye polozheniya dinamiki kachestva produktsii], Fundamentalnyye i prikladnyye problemy tekhniki i tekhnologii [Fundamental and Applied Problems of Technics and technology], 2012, №2-5(292), pp. 122-128. DOI: 10.14489/hb.2014.04.pp.047-056

Erenkov O.Y., Ivakhnenko A.G., Ri K. Novyye kombinirovannyye sposoby obrabotki polimernykh materialov rezaniyem na osnove predvaritelnykh fiziko-khimicheskikh i mekhanicheskikh vozdeystviy: monografiya [A new combined methods of processing of polymeric materials by cutting on the basis of the provisional physico-chemical and mechanical effects: monograph], Vladivostok, PNU, 2007.

Reshetov D.N., Portman V.T. Tochnost metallo-rezhushchikh stankov [Precision metal-cutting machines], Moscow, Machine-Building, 1986, 336 p.

Pronikov A.S. Nadezhnost mashin [Reliability of machines], Moscow, Machine-Building, 1978, 592 p.

Protasev V.B., Anisimova M.A. The criteria for the correctness and accuracy in manufacturing of tools [Kriterii pravilnosti i tochnosti v instrumentalnom proizvodstve], Standarty i kachestvo [Standards and quality], 2001, №4.

Birger I.A. Tekhnicheskaya diagnostika [Technical diagnostics]. Moscow, Machine-Building, 1987, 240 p.

Anikeeva O.V. Upravleniye etapom planirovaniya dlya povysheniya kachestva protsessa remonta metallore-zhushchikh stankov: dis. … kand. tekhn. nauk [Management planning stage to improve the quality of the repair process of metal cutting machines]: dissertation of PhD], Kursk, 2012, 16 p.

Anikeeva O.V., Ivakhnenko A.G., Kuts V.V. Quality management of a repair process planning stage of metal-cutting machine tools [Upravleniye kachestvom etapa planirovaniya protsessa remonta metallorezhushchikh stankov], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the South-West State University], 2012, №4-2, pp.120a-126.

Ivakhnenko A.G., Klepikov S.I. Forecasting parametric reliability of machines by the method of stochastic simulation network [Prognozirovaniye parametricheskoy nadezhnosti mashin metodom setevogo stokhasticheskogo modeliro-vaniya], Izvestiya VUZov. Seriya Mashinostroyeniye [Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building], 1987, №1, pp. 136-141.

Istotskiy V.V., Protasev V.B. Ensuring the accuracy of the front corners in the manufacture of end cylindrical mills for grinding and grinding machines with CNC [Obespecheniye tochnosti perednikh uglov pri izgotovlenii kontsevykh tsilindricheskikh frez na shlifovalno-zatochnykh stankakh s ChPU], Fundamentalnyye i prikladnyye problemy tekhniki i tekhnologii [Fundamental and Applied Problems of Technics and technology], 2012, №2-3(292), pp. 21-23.

Anikeeva O.V. Ensuring the accuracy of machine tools in the implementation of the TPM system at machine-building enterprises [Obespecheniye tochnosti stankov pri realizatsii sistemy TRM na mashinostroitelnykh predpriyatiyakh], Metody menedzhmenta kachestva [Methods of quality management], 2012, №5, pp. 32-35.

Anikeeva O.V., Ivakhnenko A.G. Organization of functional diagnostics of metal-cutting machines [Organizatsiya funktsionalnoy diagnostiki metallorezhu-shchikh stankov], Fundamentalnyye i prikladnyye problemy tekhniki i tekhnologii [Fundamental and Applied Problems of Technics and technology], 2011, №2/3(286), pp. 133-138.

Dolzhenkova S.B., Ivakhnenko A.G., Kuts V.V. Revealing of geometrical errors metal-cutting machine tools systems influencing accuracy of processing [Vyyavleniye geometricheskikh pogreshnostey metallorezhushchikh stanochnykh sistem, vliyayushchikh na tochnost obrabotki], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the South-West State University], 2010, №2, pp. 60-65.

Ivakhnenko A.G., Kuts V.V., Storublev M.L., Strukov A.N. Basing of units of forming systems of machine tools on the early stages of designing [Bazirovaniye zvenyev formoobrazuyushchikh sistem metallorezhushchikh stankov na rannikh etapakh proyektirovaniya], Vestnik mashinostroye-niya [Russian Engineering Research], 2011, №03, pp. 54-57. DOI: 10.3103/S1068798X11030105

Stanki metallorezhushchiye. Skhemy i sposoby izmereniy geometricheskikh parametrov [Metal-cutting machines. Of schemes and methods of measurement of geometrical parameters], GOST 22267-76 RU, introduced 01.01.1988.

Anikeeva O.V. The functional diagnostics of metal cutting machine tools [Funktsionalnaya diagnostika metallorezhushchikh stankov], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the South-West State University], 2011, №5-1, pp. 106a-112.

Anikeeva O.V., Afonin A.N., Ivakhnenko A.G. Automation of a diagnostic and prediction of a metal cutting machine tools condition in plant facilities [Avtomatizatsiya diagnostirovaniya i prognozirovaniya sostoyaniya metallorezhushchikh stankov na promyshlennykh predpriya-tiyakh], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the South-West State University], 2012, №1-1, pp. 103-107.

Anikeeva O.V., Ivakhnenko A.G. Mathematical model for an optimization of restored during repair values of metal-cutting machine tools’ geometric accuracy indicators [Matematicheskaya model dlya optimizatsii vosstanavlivaye-mykh pri remonte znacheniy pokazateley geometricheskoy tochnosti metallorezhushchikh stankov], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii [Proceedings of the South-West State University: Technics and Technologies], 2012, №2-3, pp. 12-15.

Anikeeva O.V., Ivakhnenko A.A. The rational technological equipment exploitation of machine building enterprises [Ratsionalnaya ekspluatatsiya tekhnologicheskogo oborudo-vaniya na mashinostroitelnykh predpriyatiyakh], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii [Proceedings of the South-West State University. Technics and Technologies], 2013, №1, pp. 75-79.

Anikeeva O.V., Ivakhnenko A.G., Puzanov V.E. The construction of diagrammatical-parametric reliability models of metal cutting machine tools [Postroyeniye modeley skhemno-parametricheskoy nadezhnosti metallorezhushchikh stankov], Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the South-West State University], 2013, №5(50), pp.148-155.

Stanki tokarno-vintoreznyye i tokarnyye. Osnovnyye razmery. Normy tochnosti [Machines, turning lathes and lathes. Main dimensions. The accuracy rate], GOST 18097-93 RU, introduced 01.07.1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20140105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 O.V. Anikeeva

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru