Automated laboratory drawing mill

L. V. Radionova, S. R. Faizov, R. A. Lisovskiy, T. A. Lisovskaya

Abstract


The article is devoted to automated laboratory drawing mill VP-3/400 when produced by Scientific Production Enterprise «Educational Technology» . The modern tendencies of process of drawing of a wire in monolithic drawing and the machines capable to realize them are described. The article contents description of multiple straight-through drawing and its advantages in comparison with other methods. The design of the developed mill is described and engineering solutions allowing to carry out the drawing process according to modern ideas about it, which increase both the quality of the finished product and the efficiency indicators of the technological process as a whole are described. The method of automated control of the developed straight-through drawing mill is described and its technical realization is shown. Attention has been paid to the description of safety equipment when working with the mill, both in the form of design solutions and software. The article gives recommendations on the use of the developed laboratory equipment both in the educational process in the training of specialists in the field of engineering and metallurgy, as well as in scientific research related to the improvement of the wire drawing process in monolithic drawing and the production of wire from various grades of steel and alloys.

Full Text:

PDF

References


Radionov A.A., Radionova L.V. The current situation and perspectives the development of wire-drawing steel wire, Russian Internet Journal of Industrial Engineering, 2013, no.1, pp. 3-11. (in Russ.). DOI: 10.24892/RIJIE/20130101

Zyuzin V.I., Klekovkina N.A., Haritonov V.A. et al. Resursosberezhenie v metiznom proizvodstve [Resource saving in hardware production], Magnitogorsk, 2001, 160 p. (in Russ.)

Radionov A.A., Radionova L.V. Energy approach to the influence of countertension on drawing [Energeticheskiy podkhod k issledovaniyu vliyaniya protivonatyazheniya na protsess volocheniya], Steel in Translation, 2008, vol. 38(5), pp. 358-361. (in Russ.)

Haritonov V.A., Manyakin A.Yu. Sravnitelnyy analiz protsessov volocheniya krugloy provoloki v monolitnoy i rolikovoy volokakh [Comparative analysis of the processes of drawing round wire in a monolithic and roller dies], Moscow, VINITI, 2003. (in Russ.)

Radionova L.V., Haritonov V.A., Zyuzin V.I. et al. New technological lubricant for drawing steel wire [Novye tekhnologicheskie smazki dlya volocheniya stalnoy provoloki], Stal [Steel], 2001, no.12, pp. 49-50. (in Russ.)

Vydrin A.V., Barichko B.V. The development schemes of wire drawing in a roller dies [Razvitiye skhemy beskalibrovogo volocheniya provoloki v rolikovykh volokakh], Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Metallurgiya [Bulletin of the South Ural State University. Series: Metallurgy], 2008, vol. 9(109), pp. 22-24. (in Russ.)

Radionoa L.V., Radionov A.A. et al. Software for automated analysis of resource routes and hardening carbon wire drawing [Programmnoye obespecheniye dlya avtomatizirovannogo rascheta resursosberegayushchikh marshrutov i uprochneniya pri volochenii uglerodistoy provoloki], Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov "Materialovedeniye i termicheskaya obrabotka metallov" [International collection of scientific papers "Materials science and thermal processing of metals"], Magnitogorsk, MGTU, 2004, vol. 2, pp. 104-110. (in Russ.)

Avseykov S.V., Bobarikin Yu.L. Effect of strain rate on the resistance to plastic deformation of carbon brass wire in the fine drawing [Vliyanie skorosti deformatsii na soprotivlenie plasticheskomu deformirovaniyu uglerodistoy latunirovannoy provoloki v protsesse tonkogo volocheniya], Vestnik GGTU im. P.O. Sukhogo [Herald GSTU], 2013, no.3, pp. 25-31. (in Russ.)

Tarnavskiy A.L. Effektivnost volocheniya s protivonatyazheniyem [The effectiveness of drawing with counterstrain], Moscow, Metallurgizdat., 1959, 152 p. (in Russ.)

Vereshchagin M.N., Bobarikin Yu.L. et al. Effect of drawing speed on temperature and stress-strain state in the wire, high carbon steel [Vliyaniye skorosti volocheniya na temperaturu i napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye v provoloke iz vysokouglerodistoy stali], Stal [Steel], 2007, no.12, pp. 53-58. (in Russ.)

Tomlenov A.D. Teoriya plasticheskogo deformirovaniya metallov [Theory of plastic deformation of metals], Moscow, Metallurgy Publ., 1972, 408 p. (in Russ.)

Sokolov I.A, Uralskiy V.I. Ostatochnye napryazheniya i kachestvo metalloproduktsii [Residual stress and quality of steel], Moscow, Metallurgy Publ., 1981. 96 p. (in Russ.)

Tselikov A.I., Polukhin P.I., Grebenik V.M. Mashiny i agregaty metallurgicheskikh zavodov [Machines and devices of metallurgical plants], Moscow, Metallurgy, 1987, 440 p. (in Russ.)

Radionova L.V., Bystrykh I.O. The use of computer simulators in the study process, wire drawing [Primeneniye kompyuternogo trenazhera-simulyatora pri izuchenii protsessa volocheniya provoloki], Sb. nauchn. tr. "Aktual'nye voprosy v nauchnoy rabote i obrazovatel'noy deyatel'nosti" [Collection of scientific papers "Current issues in scientific research and educational activities"], 2015, pp. 137-139. (in Russ.)

Radionov A.A., Linkov S.A., Malakhov O.S. Direct flow drawing machine as an object of automatic control [Pryamotochnyy volochil'nyy stan kak ob''ekt avtomaticheskogo upravleniya], Avtomatizirovannye tekhnologii i proizvodstva [Automated technologies and production], 2009, no.6, pp. 109-118. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20170211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 L. V. Radionova, S. R. Faizov, R. A. Lisovskiy, T. A. Lisovskaya

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru