One-phasic and Multiphasic Chemical Processing of the Secondary Raw Materials Containing Metal Tin

S. D. Pozhidaeva, L. S. Ageeva, A. M. Ivanov

Abstract


Wide use of tin and its alloys in various spheres of activity of the person predetermines significant base of secondary stanniferous raw materials. Rational chemical processing of the last can give the big assortment of the chemical goods finding industrial demand and received now by more difficult in execution and methods demanding specific raw materials. It is illustrated by examples of oxidation of metal and its alloys in the presence of mineral and carboxylic acids by copper (II) compounds in water, aqueous-salt, water-organic and practically anhydrous organic media into tin (II) and (IV) with subsequent use of connections of tin (IV) as oxidizers of metal in the presence of the stimulating additive of molecular iodine as enough the general way of selective obtaining basic salts of tin (II) at room temperatures. It is thus established, that received at oxidation of a metal and its alloys of salts of tin and copper (II) are more effective and easily recycled at access of air by oxidizers in comparison with individual compounds of copper (II), including reactive origin


Full Text:

PDF

References


Spivakovsky V.B. Analiticheskaya khimiya olova [Analytical chemistry of tin], Moscow, Science, 1975, 252 p. (in Russ.)

Lebedev I.S., Dyakov V.E., Terebenin A.N. Kompleksnaya metallurgiya olova [Complex metallurgy of tin], Novosibirsk, Novosibirsk writer, 2004, 548 p. (in Russ.)

Vakulchik V.A., Khmyl A.A., Kushner L.K. Kinetics of cathodic deposition of tin in the presence of ultrafine diamond [Kinetika katodnogo osazhdeniya olova v prisutstvii ul'tradispersnogo almaza], Doklady BGUIR [Reports of BSUIR], Minsk, Belarus, 2007, no.4 (20), pp. 108-112. (in Russ.)

Perelygin Yu.P., Kireev S.Yu., Kireev A.Yu. Sposob naneseniya gal'vanicheskikh pokrytiy olovom [The method of applying electroplating coatings of tin], Patent of Russia No. 2341592, 2008, Bull. No. 35. (in Russ.)

Kolodin S.M. Vtorichnoe olovo [Secondary tin], Moscow, Metallurgizdat, 1963, 222 p. (in Russ.)

Knunyants I.L. et al. Khimicheskaya entsiklopediya [Chemical Encyclopedia], Moscow, Soviet Encyclopedia, 1992, vol. 3, 639 p. (in Russ.)

Wolfson N.S. (ed.) Preparativnaya organicheskaya khimiya [Preparative Organic Chemistry, Moscow, Goskhimizdat, 1959, 888 p. (in Russ.)

Bakumenko T.T., White A.A. et al. Kataliticheskie svoystva veshchestv: spravochnik [Catalytic properties of substances: a handbook], Kiev, Naukova Dumka, 1968, 1464 p. (in Russ.)

Voigt I. Stabilizatsiya sinteticheskikh polimerov protiv deystviya sveta i tepla [Stabilization of synthetic polymers against the action of light and heat], Leningrad, Chemistry, 1972, 544 p. (in Russ.)

Melnikov B.N., Vinogradov G.I. Primenenie krasiteley [The use of dyes], Moscow, Chemistry, 1986, 240 p. (in Russ.)

Mikhailova O.V. Increasing the hydrophilicity of polyester fabrics during their treatment with chromium (III) and tin (IV) salts [Povyshenie gidrofil'nosti poliefirnykh tkaney pri ikh obrabotke solyami khroma (III) i olova (IV)], Uspekhi v khimii i khimicheskoy tekhnologii [Advances in chemistry and chemical technology], Moscow, Izd. MGTU them. A.N. Kosygin, 2008, vol. XXII, No. 5 (85), pp. 51-53. (in Russ.)

Shluger M.A. (ed.) Gal'vanicheskie pokrytiya v mashinostroenii: spravochnik, v 2-kh tomakh [Electroplated coatings in mechanical engineering: a reference book, in 2 volumes], Moscow, Mashinostroenie, 1985, vol. 1, 240 p. (in Russ.)

Kapitsa M. Activation of the surface of the dielectric [Aktivatsiya poverkhnosti dielektrika], Tekhnologii v elektronnoy promyshlennosti [Technologies in the electronics industry], 2005, vol. 25, no.10, pp. 22-25. (in Russ.)

Kovtun G.A., Lysenko D.L., Moiseev I.I. Mechanism of the inhibition of oxidation by metal complexes - 8. Multiple chain rupture by tin tetraiodide in the oxidation of isopropylbenzene, Russian Chemical Bulletin, 1981, vol. 30, no.9, pp. 1616-1620. DOI: 10.1007/BF00949457

Pozhidaeva S.D., Eliseeva A.Yu., Sotnikova D.A., Ivanov A.M. On the use of copper and bronze wastes as secondary raw materials [Ob ispol'zovanii otkhodov medi i bronzy kak vtorichnogo syr'ya], Khimicheskaya tekhnologiya [Chemical technology], 2014, vol. 15, no.6, pp. 356-363. (in Russ.)

Pozhidaeva S.D., Ivanov A.M., Sotnikova D.A., Eliseeva A.Yu. Interaction of Copper (II) oxide with monobasic mineral acids under model condition and in the presence of metallic copper, Russian Journal of inorganic chemistry, 2013, vol.58, no.12, pp. 1428-1433. DOI: 10.1134/S0036023614010136

Pozhidaeva S.D., Ivanov A.M. Oxides of manganese, iron and lead and initiation of quick and deep destruction of copper and its alloys [Oksidy margantsa, zheleza i svintsa v initsiirovanii bystrogo i glubokogo razrusheniya medi i ee splavov], Tekhnologiya metallov [Metal technology], 2015, no.8, pp. 2-11. (in Russ.)

Ivanov A.M., Eliseeva A.Yu., Pozhidaeva S.D. Sposob pererabotki prokorrodirovavshikh izdeliy iz medi ili ee splava [A method for processing corroded copper products or its alloy], Patent of Russia No. 2577878. 2016. Bull. no.6. (in Russ.)

Pozhidaeva S.D., Eliseeva A.Yu., Ivanov A.M. Anomalously Deep and Fast Failure of Copper and Bronze under the Action of the Corrosion Products Existing on Them, Russian Metallurgy (Metally), 2015, no.13, pp. 1117-1123. DOI: 10.1134/S0036029515130200

Knezevic Vasilije, Brecker Lawrence R., Fisch Michael, Kleinlauth Philip J., Bacalogu Radu Direct synthesis of tin (II) carboxylates and tin(IV) carboxylates from elemental tin or tin oxides, United States Patent №6303808, 2001.

Nikolsky B.P., Grigorov O.N. et al. Spravochnik khimika. T. 2. Osnovnye svoystva organicheskikh i neorganicheskikh soedineniy [Chemist Handbook. V. 2. The main properties of organic and inorganic compounds], Leningrad – Moscow, Chemistry, 1964, 1168 p. (in Russ.)

Considine William J., Somerset, Gerald H. Reifenberg, Plainfield, N .J. Method for preparing cyanoalkylene tin carboxylates, United States Patent Office № 3475474, 1969.

Erich Ruf Method for the preparation of anhydrous tin (IV) carboxylates, United States Patent № 5068373, 1991.

Pozhidaeva S.D., Ageeva L.S., Ivanov A.M. The metallic tin as a reagent in the preparation of normal and basic salts of tin (II) and tin (IV) [Metallicheskoe olovo kak reagent v poluchenii osnovnykh i srednikh soley olova (II) i olova (IV)], Prom-Inzhiniring: trudy III mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Prom-Engineering: proceedings of the III International Scientific and Technical Conference, Chelyabinsk, 2017, pp. 106-111. (in Russ.)

Pozhidaeva S.D., Ageeva L.S., Ivanov A.M. Selective production of tin benzoates (II and IV) from metal, its oxides and oxidation products under different conditions [Izbiratel'noe poluchenie benzoatov olova (II i IV) iz metalla, ego oksidov i produktov okisleniya v razlichnykh usloviyakh], Tekhnologiya metallov [Metal technology], 2017, no.10, pp. 2-5. (in Russ.)

Pozhidaeva S.D. Pozhidaeva S.D., Ageeva L.S., Ivanov A.M. Selective production of tin benzoates (II and IV) from metal, its oxides and oxidation products under different conditions [Izbiratel'noe poluchenie benzoatov olova (II i IV) iz metalla, ego oksidov i produktov okisleniya v razlichnykh usloviyakh (okonchanie)], Tekhnologiya metallov [Metal technology], 2017, no.11, pp. 2-7. (in Russ.)

Pozhidaeva S.D., Grigoriev D.A., Ageeva L.S., Ivanov A.M. Fast and deep corrosion of white tin under influence of suspended malachite in acidulous aqueous solution of ammonium nitrate [Bystroe i glubokoe razrushenie belogo olova pod voz-deystviem suspendirovannogo malakhita v podkislennom vodnom rastvore nitrata ammoniya] Tekhnologiya metallov [Metal technology], 2017, no.7, pp. 12-18. (in Russ.)

Ageeva L.S., Pozhidaeva S.D., Ivanov A.M. Deep and fast at room temperature transformations of tin, its oxides, hydroxides and salts in the presence of acids and mechanical activation of processes [Glubokie i bystrye pri komnatnykh temperaturakh prevrashcheniya olova, ego oksidov, gidroksidov i soley v prisutstvii kislot i mekhanicheskoy aktivatsii protsessov], Khimicheskie tekhnologii funktsional'nykh materialov: Materialy III Mezhdunarodnoy Rossiysko-Kazakhstanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Chemical Technologies of Functional Materials: Materials of the III International Russian-Kazakhstan Scientific Practical Conference], Novosibirsk, 2017, pp. 52-55. (in Russ.)

Pozhidaeva C.D., Mayakova T.A., Ageeva E.V., Ivanov A.M. The stability of metals and their alloys in non-aqueous solutions of carboxylic acids and other acidic reagents in the presence of oxidizing agents and halogen-containing additives under conditions of mechanical activation of the surface [Ustoychivost' metallov i ikh splavov v nevodnykh rastvorakh karbonovykh kislot i drugikh kislykh reagentov v prisutstvii okisliteley i galogensoderzhashchikh dobavok v usloviyakh mekhanicheskoy aktivatsii poverkhnosti], Tekhnologiya metallov [Metal technology], 2010, no.1, pp. 13-19. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20180205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 S. D. Pozhidaeva, L. S. Ageeva, A. M. Ivanov

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru