Comparison of the Strength Properties of Heat-Resistant Titanium Alloys at Elevated Temperatures

Yu. B. Egorova, I. M. Mamonov, L. V. Davydenko

Abstract


The results of statistical studies of the strength properties of rods made of heat-resistant titanium alloys at test temperatures of 20?600 °C are represented. The chemical composition of the alloys has been compared by aluminum and molybdenum equivalents and tensile strength at various temperatures. Regression dependences of the average values of strength properties on the test temperature, silicon content, and aluminum and molybdenum equivalents of alloying elements and impurities have been determined

Full Text:

PDF

References


Ilyin А.А., Egorova Yu.B., Skvortsova S.V. et al. Various types of classification of domestic titanium alloys [Razlichnye vidy klassifikatsii otechestvennykh titanovykh splavov], Titan [Titanium], 2012, no. 2 (36), pp. 11-18. (in Russ.)

Ilyin A.A., Kolachev B.A., Polkin I.S. Titanovye splavy. Sostav, struktura, svoystva: cpravochnik [Titanium alloys. Composition, structure, properties: reference book], Moscow, VILS-MATI, 2009, 520 p. (in Russ.)

Egorova Yu.B., Davydenk L.V., Belova S.B., Chibisova E.V. Statistical prediction of the mechanical properties of titanium alloys depending on the equivalents for aluminum and molybdenum [Statisticheskoe prognozirovanie mekhanicheskikh svoystv titanovykh splavov v zavisimosti ot ekviva-lentov po alyuminiyu i molibdenu], Materialovedenie [Materials Science], 2015, no.5, pp. 24-30. (in Russ.)

Ilyin А.А., Polkin I.S., Egorova Yu.B., Davydenko L.V. On the application of equivalents of alloying elements and impurities to aluminum and molybdenum in titanium alloys production [Ob ispol'zovanii ekvivalentov legiruyushchikh elementov i primesey po alyuminiyu i molibdenu v proizvodstve titanovykh splavov], Titan [Titanium], 2018, no. 4, pp. 11-19. (in Russ.)

Nochovnaya N.А., Antashev V.G., Shiryaev A.A., Alekseev E.B. The choice of the composition of a new heat-resistant titanium alloy with the use of mathematical modeling methods [Vybor kompozitsii novogo zharoprochnogo titanovogo splava s primeneniem metodov matematicheskogo modelirovaniya], Titan [Titanium], 2015, no.1, pp. 10-17. (in Russ.)

Miklyaev P.G. Mekhanicheskie svoystva legkikh splavov pri temperaturakh i skorostyakh obrabotki davleniem [Mechanical properties of light alloys at temperatures and speeds of pressure treatment], Moscow, Metallurgy, 1994, 280 p. (in Russ.)

Tumanova A.T. (ed.) Aviatsionnye materialy. Spravochnik v 9 t. T.5 Magnievye i titanovye splavy [Aviation materials. Reference book in 9 volumes. Vol.5 Magnesium and titanium alloys], Moscow, ONTI, 1973, 560 p. (in Russ.)

Kablova E.N (ed.) Aviatsionnye materialy: Spravochnik v 12 t. T.6 Titanovye splavy [Aviation materials: Reference book in 12 volumes. Vol.6 Titanium alloys], Moscow, VIAM, 2010, 96 p. (in Russ.)

Solonina O.P., Glazunov S.G. Zharoprochnye titanovye splavy [Heat-resistant titanium alloys], Moscow, Metallurgy, 1976, 448 p. (in Russ.)

Glazunov S.G., Moiseev V.N. Konstruktsionnye titanovye splavy [Structural titanium alloys], Moscow, Metallurgy, 1974, 368 p. (in Russ.)

Fridlyander I.N., Senatorova O.G., Osintsev O.E. Mashinostroenie. Entsiklopediya. T. 2-3. Tsvetnye metally i splavy [Mechanical engineering. Encyclopedia. T. 2-3. Non-ferrous metals and alloys], Moscow, Mashinostroenie, 2001, 880 p. (in Russ.)

E.N. Kablov, Kashapov, T.V. Pavlova, N.A. Nightlife Development of industrial technology manufacturing of semi-finished products from near-a-titanium alloy bt41 [Razrabotka opytno-promyshlennoy tekhnologii izgotovleniya polufabrikatov iz psevdo-? titanovogo splava VT41], Titan [Titanium], 2016, no.2, pp. 33-38. (in Russ.)

Kashapov O.S., Pavlova T.V., Kalashnikov V.S., Kondratyev A.R. Research of influence of alloying elements content on properties of high strength near alpha heat resistance titanium alloy vt46 [Issledovanie vliyaniya soderzhaniya legiruyushchikh elementov na svoystva vysokoprochnogo zharoprochnogo psevdo-?-splava VT46], Trudy VIAM [Proceedings of VIAM], 2016, no. 9 (45), pp. 44-50. (in Russ.)

Borisova E.A. et al. Titanovye splavy. Metallografiya titanovykh splavov [Titanium alloys. Metallography of titanium alloys], Moscow, Metallurgy, 1980, 464 p. (in Russ.)

Kashapov O.S., Pavlova T.V., Novak A.V., Nochovnaya N.А. State, problems and prospects of creating heat-resistant titanium alloys for gas turbine engine parts [Sostoyanie, problemy i perspektivy sozdaniya zharoprochnykh titanovykh splavov dlya detaley GTD], Trudy VIAM [Proceedings of VIAM], 2013, no.3. URL: http://viam-works.ru/ru/articles?year=2013&num=3. (in Russ.)

Borovikov V.P. Populyarnoe vvedenie v sovremennyy analiz dannykh v sisteme STATISTICA [A popular introduction to modern data analysis in STATISTICA], Moscow, Hotline. - Telecom, 2013, 288 p. (in Russ.)

Trubochkin A.V. Vliyanie kremniya i vydeleniya chastits intermetallidov na strukturu i svoystva zharoprochnykh psevdo-al'fa-titanovykh splavov: dis. kand. tekhn. nauk [The effect of silicon and the release of intermetallic particles on the structure and properties of heat-resistant pseudo-alpha-titanium alloys: Ph.D. thesis. tech. sciences], Yekaterinbur, 2004, 160 p. (in Russ.)

Pavlova T.V., Kashapov O.S., Nochovnaya N.А. Titanium alloys for gas turbine engines [Titanovye splavy dlya gazoturbinnykh dvigateley], Vse materialy. Entsiklopedicheskiy spravochnik [All materials. Encyclopedic reference book], 2012, no. 5, pp. 8-14. (in Russ.)

Nochovnaya N.А., Shiryaev A.A., Alekseev E.B., Antashev V.G. Optimization of Heat Treatment Regimes for Blade Preforms from Experimental Titanium Alloy, Metal Science and Heat Treatment, 2015, no.56, pp. 656-660. DOI: 10.1007/s11041-015-9817-2

OST1 90197-89 Pokovki diskov i valov kovanye i shtampovannye iz titanovykh splavov [Disc and shaft forgings forged and stamped from titanium alloys], 1989, 25p. (in Russ.)

Kashapov О.S., Pavlova T.V., Istrakova A.R., Kalashnikov V.S. Influence of iron on mechanical properties of bars made of heat-resistant titanium alloy VT41 [Vliyanie zheleza na mekhanicheskie svoystva prutkov iz zharoprochnogo titanovogo splava VT41], Trudy VIAM [Proceedings of VIAM], 2015. (in Russ.)

Kashapov О.S., Pavlova T.V., Istrakova A.R., Kalashnikov V.S. Influence of iron on mechanical properties of forgings made of heat-resistant titanium alloy VT41 [Vliyanie zheleza na mekhanicheskie svoystva pokovok iz zharoprochnogo titanovogo splava VT41], Trudy VIAM [Proceedings of VIAM], 2015. URL: http: //viam-works.ru/plugins/content/journal/uploads/articles/pdf/869.pdf. (in Russ.)

Kashapov О.S., Pavlova T.V., Istrakova A.R., Kalashnikov V.S. Strengthening of high-temperature near-?-titanium alloys [Povyshenie prochnostnykh kharakteristik zharoprochnykh psevdo-?-titanovykh splavov], Aviatsionnye materialy i tekhnologii [Aviation materials and technologies], 2014, no. S5, pp. 73-80. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20200206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Yu. B. Egorova, I. M. Mamonov, L. V. Davydenko

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru