Industrial Testing Technologies to Use Surfactant During Pelletizing of the Sinter Burden

E.V. Ovchinnikova, N.A. Maystrenko, A.N. Shapovalov

Abstract


A complex of pilot-scale experiments to improve the pelletizing through the use of water-soluble organic surfactant when moistened of sinter burden was made. It was found that the use of surfactants provides improvement granulometric composition of the sinter burden and increasing its permeability in sintering, which provides improvement of indicators of the sintering process, both technological and qualitative. Maximum efficiency is shown by the use of surfactants in the optimum moisture of the sinter burden (7-8 %) at a binder consumption of 1.2-1.6 l/h (the surfactant concentration in the aqueous solution of 0.3-0.4 ml/l). The influence of moistening sinter burden with aqueous surfactant solution, which was established during the experiments, explained by the improved conditions of pelletizing by reducing the surface tension and increase the binding properties of water. This not only improves the results of pelletizing, but also increases the structural strength of the sintered layer by increasing the strength of the granules.


Full Text:

PDF

References


Tekhnologicheskaya instruktsiya TI 13657842-ОА-01-2012. Proizvodstvo oflyusovannogo aglomerata [Technological instruction TI 13657842-OA-01-2012. Fluxed sinter production]. Novotroitsk, JSC “Ural Steel”, 2012, 54 p. (in Russ.)

Panychev A.A., Nikonova A.P. Optimization of technological parameters on the basis of mathematical models of the agglomeration of Mikhailovsky and Lebedinsky concentrates [Optimizatsiya tekhnologicheskikh parametrov na osnove matematicheskikh modeley pri aglomeratsii mikhaylovskikh i lebedinskikh kontsentratov]. Metallurg [Metallurgist], 2008, no. 10, pp. 46-51. (in Russ.). DOI: 10.1007/s11015-009-9098-3

Zaloznaya L.A., Shapovalov A.N. Getting high-quality sinter in conditions of the sinter plant of “Ural Steel” (OHMK) [Polucheniye vysokokachestvennogo aglomerata v usloviyakh aglomeratsionnogo tsekha OAO “Uralskaya stal” (OHMK)]. Nauka i proizvodstvo Urala [Science and Industry of the Urals], 2006, no. 2, pp. 31-34. (in Russ.)

Shapovalov A.N., Ovchinnikova E.V., Maystrenko N.A. Quality of preparation of sinter burden to sintering at JSC “Ural Steel” [Kachestvo podgotovki aglomeratsionnoy shikhty k spekaniyu v usloviyakh OAO “Uralskaya stal”]. Teoriya i tekhnologiya metallurgicheskogo proizvodstva [Theory and technology of metallurgical production], 2014, no. 1(14), pp. 6-9. (in Russ.)

Korshikov G.V., Nevmerzhitskiy Ye.V., Khaykov M.A., Ponomarev V.N. Effect of lime on the sintering of fine concentrates [Vliyaniye izvesti na protsess spekaniya tonkoizmelchennykh kontsentratov]. Stal [Steel], 1974, no. 4, pp. 7-12. (in Russ.)

Gurin P.I., Khlaponin N.S., Osipenko A.M. Efficiency lime application in sintering burden with high basicity [Effektivnost primeneniya izvesti pri aglomeratsii shikhty vysokoy osnovnosti]. Stal [Steel], 1981, no. 9, pp. 9-12. (in Russ.)

Shapovalov A.N., Ovchinnikova Ye.V. Improving the technologies of use of lime in sinter production at JSC “Ural Steel” [Sovershenstvovaniye tekhnologii ispolzovaniya izvesti v agloproizvodstve v usloviyakh OAO “Uralskaya Stal”]. Aktualnyye problemy sovremennoy nauki, tekhniki i obrazovaniya [Actual problems of modern science, technology and education]. Magnitogorsk, MGTU Publ., 2014, vol. 1, pp. 88-92. (in Russ.)

Shapovalov A.N., Ovchinnikova E.V. Modernization of technological line preparation of the sinter burden to sintering process at JSC “Ural Steel”. Russian Internet Journal of Industrial Engineering, 2013, no. 2, pp. 34-39. (in Russ.). DOI: 10.24892/RIJIE/20130205

Mishchenko I.M., Kochura V.V., Aslamova Ya.Yu. et al. Improving technology and equipment sinter production [Sovershenstvovaniye tekhnologii i oborudovaniya aglomeratsionnogo proizvodstva]. Metallurgicheskiye protsessy i oborudovaniye [Metallurgical processes and equipment], 2011, no. 3, pp. 35-44. (in Russ.)

Korotich V.I. Osnovy teorii i tekhnologii podgotovki syrya k domennoy plavke [Basic theory and technology of preparation of raw materials to the blast furnace]. Moscow, Metallurgy, 1978, 208 p. (in Russ.)

Korotich V.I., Frolov Yu.A., Bezdezhskiy G.N. Aglomeratsiya rudnykh materialov [Agglomeration of ore materials]. Ekaterinburg, Ural State Technical University, 2003, 400 p. (in Russ.)

Bazilevich S.V., Vegman Ye.F. Aglomeratsiya [Agglomeration]. Moscow, Metallurgy, 1967, 368 p. (in Russ.)

Sibagatullin S.K., Ivanov A.V., Reshetnikova I.V. The use of organic binders in sintering process of iron ore resources [Primeneniye organicheskikh svyazuyushchikh komponentov v protsesse aglomeratsii zhelezorudnogo syrya]. Vestnik MGTU im. G.I. Nosova [Bulletin of MSTU named affter G.I Nosov], 2010, no. 4(32), pp. 30-32. (in Russ.)

Bondarenko V.D., Zyuz V.G., Pastushenko Z.Z. et al. Investigation of the parameters of the sintering process of the sinter burden, that were processed of surfactants [Issledovaniye parametrov protsessa spekaniya aglomeratsionnykh shikht, obrabotannykh poverkhnostno-aktivnymi veshchestvami]. Teoriya i praktika metallurgii [Theory and practice of metallurgy], 2010, no. 1-2, pp. 11-13. (in Russ.)

Shvarts A., Perri Dzh. Poverkhnostnoaktivnyye veshchestva. Ikh khimiya i tekhnicheskiye primeneniya [Surface active agents. Their chemistry and technology]. Moscow, Foreign Literature Publ., 1953, 550 p. (in Russ.)

Khogmberg K. Poverkhnostno-aktivnyye veshchestva i polimery v vodnykh rastvorakh [Surfactants and polymers in water solutions]. Moscow, BINOM. Laboratory of knowledge, 2007, 528 p. (in Russ.)

Uluchsheniye okomkovaniya agloshikhty pri dole kontsentrata boleye 70%: otchet o NIR. Gos. reg. № 01201275974 [Improvement of pelletizing of sinter burden with the share of concentrate more than 70%: research report. State registration 01201275974]. Novotroitsk, NF MISiS, 2013, 69 p. (in Russ.)

Vegman Ye.F. Okuskovaniye rud i kontsentratov [Agglomeration ores and concentrates]. Moscow, Metallurgy, 1968, 258 p. (in Russ.)

Kolesanov F.F., Khlaponin N.S., Krivosheyev V.N., Chikurov V.I. Sovershenstvovaniye aglomeratsionnogo protsessa [Improvement of the sintering process]. Kiev, Technology, 1983, 110 p. (in Russ.)

Bershteyn R.S. Povysheniye effektivnosti aglomeratsii [Improving the efficiency of sintering]. Moscow, Metallurgy, 1979, 144 p. (in Russ.)

Burgov V.N., Mirko V.A., Golovkin V.K., Kabanov Yu.A. Improving the technology of agglomeration of of fine-grained concentrates [Sovershenstvovaniye tekhnologii aglomeratsii melkozernistykh kontsentratov]. Metallurg [Metallurgist], 1985, no. 6, pp. 22-24. (in Russ.). DOI: 10.1007/BF00737599

Korolev A.S., Kutsenko V.F., Tatsiyenko P.A. Investigation of the mechanism of destruction of granular materials [Issledovaniye mekhanizma razrusheniya granulirovannykh materialov]. Obogashcheniye rud [Mineral processing], 1986, no. 5, pp. 31-33. (in Russ.)

Chernyshev A.M., Serebryanik G.I., Zhuravlev F.M. Zakonomernosti protsessa granulirovaniya magnetitovykh kontsentratov i aglomeratsionnykh shikht, sostavlennykh na ikh osnove [Regularities of granulation process of the magnetite concentrates and sinter burden which based on them]. Moscow, Nauka, 1983, 277 p. (in Russ.)

Pazyuk M.Yu., Pogorelov V.N., Grankovskiy V.I. et al. Influence the quality of burden on the strength of sinter [Vliyaniye kachestva podgotovki shikhty na prochnost aglomerata]. Izvestiya vuzov. Chernaya metallurgiya [Trans. Iron and steel], 1985, no. 4, pp. 21-24. (in Russ.)

Kukhar A.S., Martynenko V.A., Shevchenko V.P. Proizvodstvo i kachestvo aglomerata [Production and quality of sinter]. Moscow, Metallurgy, 1977, 160 p. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJIE/20150101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 E.V. Ovchinnikova, N.A. Maystrenko, A.N. Shapovalov

© Russian Internet Journal of Industrial Engineering. ISSN 2310-0818

E-mail: indust.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://indust-engineering.ru