The Reserves Estimation of Electric Power System Small Signal Stability

A.M. Abdurahmanov, M.Sh. Misrikhanov, V.N. Ryabchenko

Abstract


We propose an algebraic matrix method of reserves  estimation of multimachine electric power system small signal stability (asymptotic stability) that allows for multiple calculations of stationary regimes. The method is based determinant obtained by the authors of the degeneracy conditions locally modified Jacobi matrix mathematical model of the power system. Under local changes of the matrix refers to arbitrary changes of its elements in a single row or a single column. Such changes and their location simplifies algebraic conditions singular matrix. These conditions make it possible to significantly reduce the amount of calculations produced, which in turn allows for large orders of the analyzed systems of equations a high degree of efficiency of electric power of multiple mass calculations. The paper summarizes the equivalent conditions of degeneration locally modified Jacobi matrix obtained by the technique of zero divisors.

Full Text:

PDF

References


Gurskiy S.G. Algoritmizatsiya zadach upravleniya rezhimami slozhnykh sistem v elektroenergetike [Algorithmization tasks mode control of complex systems in the power industry], Minsk, Nauka i Tekhnika,. – Минск: Наука и Техника, 1977. (in Russ.)

Voytov O.N., Voropay N.I., Gamm, A.Z. Golub I.I., Yefimov D.N. Analiz neodnorodnostey elektroenergeticheskikh system [Heterogeneity of electric power systems], Novosibirsk, Nauka, 1999. (in Russ.)

Gamm A.Z. Detection of weak spots in the electric power system [Obnaruzheniye slabykh mest v elektroenerge-ticheskoy sisteme], Izvestiya RAN. Energetika [Proceedings of RAS. Energy], 1992, №3.

Kontorovich A.M. Equations limiting regimes and their use for solving power system control [Uravneniya predelnykh rezhimov i ikh ispolzovaniye dlya resheniya zadach upravleniya energosistemami], Metody issledovaniya ustoychivosti slozhnykh energosistem i ikh ispolzovaniye: sbornik trudov [Methods for studying stability of complex power systems and their use: a collection of papers], Moscow, Energoatomizdat, 1985. (in Russ.)

Afanasyev V.N., Kolmanovskiy V.B., Nosov V.R. Matematicheskaya teoriya konstruirovaniya sistem upravleniya [The mathematical theory of designing control systems], Moscow, Vysshaya shkola, 1998. (in Russ.)

Golub Dzh., Loan Ch.V. Matrichnyye vychisleniya [Matrix computations], Moscow, Mir, 1999. (in Russ.)

Misrikhanov M.Sh., Ryabchenko V.N. Method for solving algebraic systems with locally variable matrices for operational management in the electricity [Metod resheniya algebraicheskikh sistem s lokalno izmenyayemymi matritsami dlya operativnogo upravleniya v elektroenergetike], Avtomatika i Telemekhanika [Automation and Remote Control], 2006, no. 5, pp. 133-141. (in Russ.)

Gantmakher F.R. Teoriya matrits [Matrix theory], Moscow, Nauka, 1967. (in Russ.)

Zybin Ye.Yu., Misrikhanov M.Sh., Ryabchenko V.N. Minimal parametrization of solutions of linear matrix equations [Minimalnaya parametrizatsiya resheniy lineynykh matrichnykh uravneniy], Sovremennyye metody upravleniya mnogosvyaznymi dinamicheskimi sistemami: sbornik trudov [Modern methods of multivariable dynamic systems: a collection of papers], Moscow, Energoatomizdat, 2003, iss. 2, pp. 191-202. (in Russ.)

Polyak B.T., Shcherbakov P.S. Robastnaya ustoychivost i upravleniye [Robust stability and control], Moscow, Nauka, 2002. (in Russ.)

Jones D.R., Schonlau M., Welch W.J. Efficient global optimization of expensive black-box function, Global Opt, 1998, vol. 13, pp. 455-492. DOI: 10.1023/A:1008306431147

Tuzlukova Ye.V. Razvitiye metodov analiza dinamicheskikh svoystv energosistem na osnove resheniya chastichnoy problemy sobstvennykh znacheniy: dissertatsiya kandidata tekhnicheskikh nauk [Development of methods for the analysis of dynamic properties of power systems based on solving the partial eigenvalue problem: the dissertation of the PhD], Moscow, 2004. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJEE/20150103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 A.M. Abdurahmanov, M.Sh. Misrikhanov, V.N. Ryabchenko

© Russian Internet Journal of Electrical Engineering. ISSN 2313-8742

E-mail: electrical.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://electrical-engineering.ru