Stability of the Interconnected Power Systems in a Changing Loads and Grid Structure

A.M. Abdurahmanov, V.P. Vasin, M.Sh. Misrikhanov, V.N. Ryabchenko, A.V. Shuntov

Abstract


Random dynamic processes in power systems are of great practical importance for the reliability and stability of interconnected power systems (IPS), but not well under-stood. In the analysis of the stability of the weak links of the IPS have to consider load-and outages of generating units. As a rule, the calculation of the trip being the most powerful unit, and the dynamic state of the IPS is not considered. The article carried algorithmic union action of various kinds of disturbances to unify and accelerate the analysis of the stability of the weak links in the IPS respect to the definition of probability of stable parallel operation of the association. For this purpose, the method of canonical orthogonal expansions developed in the theory of stochastic processes, together with the method of statistical tests.

Full Text:

PDF

References


Misrikhanov M.Sh., Mitin Yu.S. Analysis of the func-tional relationship stability and reliability of the operating mode interconnection between large ECO based on different probability estimates [Analiz funktsionalnoy vzaimosvyazi ustoychivosti i nadezhnosti rezhima raboty mezhsistemnoy svyazi mezhdu krupnymi OES na osnove raznykh veroyatnostnykh otsenok], Vestnik IGEU [Bulletin ISPU], 2001, iss. 3. (in Russ.)

M.Sh. Misrikhanov, Yu.S. Mitin Probabilistic analysis of the impact of power fluctuations in the power fluctuations of the frequency, voltage and power in the load buses EPS [Veroyatnostnyy analiz vliyaniya kolebaniya moshchnosti elektrostantsiy na fluktuatsii chastoty, napryazheniya i moshchnosti v uzlakh nagruzki EES], Problemy obshchey energetiki i yedinoy energeticheskoy sistemy [Problems of general energy and the unified energy system], Alma-Ata, Izd-vo “Nauka” Kaz. SSR, 1976, iss. 10. (in Russ.)

Misrikhanov M.Sh., Mitin Yu.S. The impact of fluctua-tions in the power plants on the fluctuations of the frequency, voltage and power in the load buses [Vliyaniye kolebaniya moshchnosti elektrostantsiy na fluktuatsii chastoty, naprya-zheniya i moshchnosti v uzlakh nagruzki], Vestnik IGEU [Bul-letin ISPU], 2001, iss. 4. (in Russ.)

Misrikhanov M.Sh., Mitin Yu.S. Stochastic analysis al-gorithm of dynamic stability HPP with the emergency regula-tion of hydraulic turbines [Stokhasticheskiy algoritm analiza dinamicheskoy ustoychivosti GES s uchetom avariynogo reg-ulirovaniya gidroturbin], Vestnik IGEU [Bulletin ISPU], 2002, iss. 6. (in Russ.)

Misrikhanov M.Sh., Ryabchenko V.N. Pseudospectral analysis of large electric power systems - a new tool for ana-lyzing the reliability [Psevdospektralnyy analiz bolshikh el-ektroenergeti-cheskikh sistem - novyy instrument analiza nadezhnosti], Metodicheskiye voprosy issledovaniya nadezh-nosti bolshikh sistem energetiki [Methodical research ques-tions the reliability of large-scale power systems], Irkutsk, ISEM SO RAN, 2009, iss. 59.

Vasin V.P., Kerezova E.Kh. Study the static stability of the system is automatically controlled based on random per-turbing forces [Issledovaniye staticheskoy ustoychivosti avtomaticheski reguliruyemoy sistemy s uchetom slu-chaynykh vozmushchayushchikh sil], Sbornik trudov po ito-gam nauchno-issledovatelskikh rabot energeticheskogo fakulteta TashPI [The collection of works by the results of scientific research Energy Department TashPI], Tashkent, TashPI, 1970 г. (in Russ.)

Vasin V.P., Kovach P. Probabilistic and statistical crite-ria for the stability of parallel operation of electric power sys-tems [Veroyatnostno-statisticheskiye priznaki ustoychivosti parallelnoy raboty elektroenergeticheskikh sistem], Izvestiya AN SSSR. Energetika i transport [Proceedings of the Acade-my of Sciences of the USSR. Energy and transport], 1986, no. 3. (in Russ.)

Vasin V.P. The border region of the regime trehmash-innoy electrical system [Granitsa oblasti sushchestvovaniya rezhima trekhmashinnoy elektricheskoy sistemy], Izvestiya AN SSSR. Energetika i transport. [Proceedings of the Acad-emy of Sciences of the USSR. Energy and transport], 1982, no. 2. (in Russ.)

Vasin V.P., Fedorova T.D. Determination of the proba-bility of existence of EPS mode at random in its capacity nodes [Opredeleniye veroyatnosti sushchestvovaniya rezhima EES pri sluchaynykh moshchnostyakh v yeye uzlakh], Mod-elirovaniye elektroenergeticheskikh sistem: tezisy dokladov IX Vsesoyuznoy nauchnoy konferentsii [Simulation of electric power systems: abstracts IX All-Union Scientific Conference], Riga, 1981. (in Russ.)

Sovalov S.A. Eksperimentalnyye issledovaniya rezhi-mov energosistem [Experimental studies of modes of power supply], Moscow, Energoatomizdat, 1985. (in Russ.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24892/RIJEE/20150104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 A.M. Abdurahmanov, V.P. Vasin, M.Sh. Misrikhanov, V.N. Ryabchenko, A.V. Shuntov

© Russian Internet Journal of Electrical Engineering. ISSN 2313-8742

E-mail: electrical.engineering.ru@gmail.com

Another version of the web site: http://electrical-engineering.ru